GDPR aplicat. Instrument de lucru pentru implementarea Regulamentului UE 679/2016 – Daniela SIMIONOVICI (Coordonator), Daniela Irina CIREASA, Catalina LUNGU, Marius Florian DAN

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pret: 130 Lei In stoc

Cod produs: C2

Descriere:

Volumul de fata isi propune mentinerea unui echilibru intre componenta teoretica si cea aplicata, ceea ce-i permite cititorului sa inteleaga atat necesitatea protectiei datelor cu caracter personal, cat si obligatiile ce-i revin in acest sens in calitate de responsabil cu protectia datelor cu carater personal, dar si in cea de manager de institutie publica sau firma privata, jurist, consultant etc. (Autorii)

Domenii de interes:

 • protectia datelor cu caracter personal
 • date cu caracter personal
 • legislatie europeana

CUPRINS ( View PDF)

CUVANT INTRODUCTIV (pp. 13-14) – View PDF

Volumul de faţă îşi propune menţinerea unui echilibru între componenta teoretică şi cea aplicată, ceea ce-i permite cititorului să înţeleagă atât necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal, cât şi obligaţiile ce-i revin în acest sens în calitate de responsabil cu protecţia datelor cu carater personal, dar şi în cea de manager de instituţie publică sau firmă privată, jurist, consultant etc. (Prof. univ. dr. habil. Antonio SANDU)

INTRODUCERE (pp. 15-24) – View PDF

Volumul GDPR aplicat oferă soluţii concrete şi practice pentru implementarea Regulamentului de către operatori, bazate pe experienţa practică a autorilor care au avut de depăşit o serie de dificultăţi întâmpinate de entităţile, de orice tip, în aplicarea GDPR, care în timp s-au dovedit a fi probleme comune pentru entităţi şi aspecte cu care majoritatea practicienilor se confruntă.  (Autorii)

MULTUMIRI (pp. 25-28)

SECTIUNEA I (pp. 29-272) – ASPECTE TEORETICE CU APLICABILITATE PRACTICA IN IMPLEMENTAREA GDPR

CAPITOLUL I (pp. 29-40) – Fundamente si limite ale GDPR
Fundamente, domeniul de aplicare si restrictionarea domeniului de aplicare a Regulamentului 679/2016; Consimtamantul.
CAPITOLUL II (pp. 41-50) – Protectia vietii private versus libertate individuala
Viata privata; Dreptul la libertate individuala.
CAPITOLUL III (pp. 51-86) – Definitii frecvent utilizate in implementarea GDPR
Date cu caracter personal; Prelucrare; Restrictionarea prelucrarii; Creare de profiluri; Pseudonimizare; Operator; Persoana imputernicita de operator; Consimtamant al persoanei vizate; Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal; Date genetice; Date biometrice; Date privind sanatatea; Reguli corporatiste obligatorii; Prelucrare transfrontaliera.
CAPITOLUL IV (pp. 87-138) – Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
Limitari legate de scop; Stabilirea scopurilor prelucrarii; Prelucrarea ulterioara in scopuri compatibile; Concepte conexe; Reducerea la minimum a datelor; Exactitate; Limitari legate de stocare; Integritate si confidentialitate; Responsabilitate.
CAPITOLUL V (pp. 139-168) – Consimtamantul persoanei vizate, conditii de obtinere si temei legal
Elementele consimtamantului valabil; Conditii suplimentare pentru obtinerea consimtamantului valabil; Interactiunea dintre consimtamant si alte temeiuri juridice prevazute la art. 6 din GDPR; Domenii specifice vizate de GDPR; Copiii (articolul 8); Cercetarea stiintifica; Drepturile persoanei vizate.
CAPITOLUL VI (pp. 169-234) – Drepturile persoanei vizate in era GDPR
Dreptul la informare in GDPR; Dreptul de acces al persoanei vizate; Dreptul la rectificare; Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”); Dreptul la restrictionarea prelucrarii; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opozitie; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii exclusiv automate, inclusiv crearea de profiluri.
CAPITOLUL VII (pp. 235-248) – Obligatiile operatorilor de date cu caracter personal
Responsabilitatea operatorului; Privacy by design & by default; Reprezentarea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator cu sediul in afara U.E.; Persoana imputernicita de operator; Securitatea prelucrarii; Notificarea autoritatii de supraveghere cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal si informarea persoanei vizate in acest caz; Numirea responsabilului cu protectia datelor (DPO).
CAPITOLUL VIII (pp. 249-272) – Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, desemnare, functii si sarcini
Obligativitatea desemnarii unui DPO; Sarcinile DPO si obligatiile operatorului in relatia cu acesta; Calificarea pentru postul de DPO; Derogari introduse prin Legea 190/2018, privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

SECTIUNEA A II-A (pp.273-360) – ETAPELE IMPLEMENTARII GDPR

CAPITOLUL IX (pp. 273-322) – Auditul preliminar
Culegerea datelor de intrare in analiza. Chestionarul de evaluare initiala; Consemnarea datelor de ietire din analiza; Raportul de audit preliminar.
CAPITOLUL X (pp. 323-344) – Implementarea prevederilor Regulamentului 679/2016 si construirea dovezilor
Etapa I. Documente generale; Etapa II. Documente de resurse umane ; Etapa III Incheierea de acorduri cu persoanele imputernicite de operator si cu operatorii asociati; Etapa IV. Documente referitoare la persoanele vizate, altele decat angajatii; Etapa V. Documente referitoare la supravegherea video; Etapa VI. Intocmirea evidentelor privind activitatile de prelucrare a datelor personale si arhivarea datelor; Etapa VII. Instruirea personalului; Etapa VIII. Documente necesare implementarii GDPR pe site-ul operatorului; Etapa IX. Analize si evaluari; Etapa X. Politici si proceduri; Etapa XI. Alte documente.
CAPITOLUL XI (pp. 345-360) – Securitatea datelor cu caracter personal. Masuri tehnice si organizatorice
Asigurarea autentificarii individuale a personalului; Permiterea accesului doar la categoriile de datele personale de care salariatul are nevoie in indeplinirea atributiilor de serviciu; Anticiparea breselor de securitate ca urmare a pierderii sau furtului unui echipament mobil; Intarirea masurilor de securitate aplicate serverelor; Intarirea masurilor de securitate aplicate site-urilor web; Supravegherea respectarii securitatii datelor de catre subcontractanti; Asigurarea securitatii fizice a spatiilor care adapostesc servere si echipamente de retea sau in care se prelucreaza date cu caracter personal.

SECTIUNEA A III-A (pp. 361-443) – JURISPRUDENTA, SANCTIUNI SI INTREBARI FRECVENTE

CAPITOLUL XII (pp. 361-365) – Jurisprudenta nationala in primul an de GDPR
Prelucrarea datelor cu caracter personal in sistemul Biroului de Credit; Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate; Prelucrarea datelor biometrice; Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de localizare geografica si/sau prin mijloace de supraveghere video.
CAPITOLUL XIII (pp. 367-392) – Sanctiuni aplicate in Romania si in statele membre
Sanctiuni si amenzi; Regimul sanctionator diferentiat, public vs. privat.
CAPITOLUL XIV (pp. 393-446) – Intrebari frecvente si raspunsuri oferite de Comisia Europeana
Norme pentru companii si organizatii; Temeiul juridic al prelucrarii datelor; Administratiile publice si protectia datelor; Relatiile cu cetatenii; Aplicarea legii si sanctiuni; Drepturi pentru cetateni; Drepturile mele; Cai de atac.

DESPRE AUTORI (pp. 447-454)
BIBLIOGRAFIE (pp. 455-480) – View PDF
LISTA TABELELOR SI FIGURILOR (p. 481)
ANEXE (pp. 483-752)

Date tehnice

 • Titlu: GDPR aplicat. Instrument de lucru pentru implementarea Regulamentului UE 679/2016
 • ISBN: 9789731665535
 • Format: Tipărit  
 • Pagini: 754
 • Autori: Daniela SIMIONOVICI (Coordonator), Daniela Irina CIREASA, Catalina LUNGU, Marius Florian DAN
 • Publicat de: Editura Lumen
 • Colectia: Juridica
 • Data aparitiei: Decembrie 2019