The DPO Handbook – 2019 [eng]

Vizualizari: 551

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Download

- Stars (0)

137 Downloads

DescriptionPreview

Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 

NOU! Consultă Registrul Amenzilor GDPR pentru mai multe informații despre sancțiunile acordate în baza Regulamentului 2016/679


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Web Summit attendees no longer need to bring cash: Three-year deal with SIBS secured in a move to become 100% cashless

en

Vizualizari: 226

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

In the words of Inc. Magazine “Web Summit is the largest technology conference in the world”. Forbes says Web Summit is “the best tech conference on the planet”, Bloomberg calls it “Davos for geeks”, Politico “the Olympics of tech”, and the Guardian “Glastonbury for geeks”.

Whatever Web Summit is, it wouldn’t be possible without an incredible team of nearly 200 employees based in Dublin, Lisbon, Toronto and Hong Kong; including world class engineers, data scientists, designers, producers, marketers, salespeople and more. They’ve disrupted an old industry by building incredible software and designing mind-blowing events - revolutionising how people and ideas come together to change the world.

As one of the world’s largest gatherings of entrepreneurs, investors multinationals and thought leaders - over 120,000 people from more than 170 countries join Web Summit in Lisbon, Collision in Toronto, RISE in Hong Kong.

For the first time ever, Web Summit attendees have the option of leaving their banknotes and coins behind. A three-year partnership with Portugal’s leading payments service provider, SIBS, has enabled electronic payment options across the entirety of this year’s conference.

SIBS will provide secure payment solutions for all vendors at the event, with systems that accept all types of digital payments and solutions, including card and mobile app payments.

The Minister of Economy, Pedro Siza Vieira, states that “this partnership allows us, once more, to position Portugal as an innovative country that continues reinforcing the focus on the digitalisation of its economy”. “The opportunity to showcase our technological innovation in an event with such high international visibility, and the association with such a strong brand as Web Summit, offers Portuguese cashless technology a great reputation. At the same time, I hope it encourages a greater penetration of digital payments in our economy” he states.

“With the world becoming ever more cashless, Web Summit is keen to move forward and build a smoother payments experience for our attendees. We’re delighted to be partnering with SIBS on this journey. Both the Web Summit and SIBS teams are delighted to be working on this project together over the next three years.” - says Paddy Cosgrave, Web Summit CEO and founder.

Alongside being the cashless event partner, SIBS will also be accreditation partners over the next three years.

“SIBS has been Web Summit’s partner since its first edition in Portugal and we’re really proud to see this connection strengthened. The future of payments is digital and, as a highly digital country, we keep our focus to make cashless societies. It is a strategy with clear benefits for the national economy that needs to be reinforced. In an event so focused on technology and innovation, it makes perfect sense for cashless payments to be a reality” - says Madalena Cascais Tomé, SIBS’ CEO.

Founded in 1983, SIBS provides financial, modern, reliable and secure services, particularly in the payments’ area, to more than 300 million users from different geographies, processing more than 3 billion transactions annually. Alongside being a major payment processor in Europe, SIBS is a benchmark in security and anti-fraud solutions and services in business process outsourcing and the Iberian leader in card production and personalisation.

SIBS was born and grew up as a fintech, innovating and taking technology as its driver in this path. SIBS reinvented the existing payment methods and created MB WAY, Portugal's most modern and complete payment app, which allows users to make purchases, instant transfers and withdrawals using the mobile phone only. It’s also the company responsible for the management of the ATM Express and MULTIBANCO Networks, the largest Portuguese ATM network, to which SIBS has added dozens of features, many of them pioneer worldwide. In parallel, SIBS manages multiple digital payment channels, from Automatic Payment Terminals, to online channels or mobile phones.

It is also an important international player, present in several markets, namely in Europe and Africa, where SIBS solutions operate in more than 330 thousand terminals that process around 2 billion transactions, especially in Poland, where SIBS owns Paytel, one of the most dynamic payment terminal operators in that market.

Committed in its daily work, SIBS is constantly pursuing its mission of being the reference partner of public and private entities, creating value for society through the development and management of payment solutions, processes and related services based on technology that combine safety, convenience and innovation, respecting the good behavioral principles and the sustainability conditions. You can find more information about SIBS at www.sibs.com.

Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 

NOU! Consultă Registrul Amenzilor GDPR pentru mai multe informații despre sancțiunile acordate în baza Regulamentului 2016/679


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Participanții la WebSummit nu mai trebuie să aducă numerar la conferință

evenimente

Vizualizari: 344

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Fiind una dintre cele mai mari conferinte din lume la care participa antreprenori, specialisti si investitori, WebSummit 2019 are loc la Lisabona gazduind peste 120.000 de oameni din mai mult de 170 de țări.  

Pentru prima dată, participanții la WebSummit au posibilitatea de a  nu utiliza deloc bancnotele și monedele pe perioada evenimentului. Un parteneriat pe o perioada de trei ani cu principalul furnizor de servicii de plăți din Portugalia, SIBS, a permis opțiunile de plată electronică pe toată durata conferinței din acest an.

SIBS va oferi soluții de plată sigure pentru toți furnizorii de la eveniment, cu sisteme care acceptă toate tipurile de plăți și soluții digitale, inclusiv plăți cu card și aplicații mobile. 

Ministrul Economiei, Pedro Siza Vieira, afirmă că acest parteneriat ne permite, încă o dată, să poziționăm Portugalia ca o țară inovatoare care continuă să consolideze accentul pe digitalizarea economiei sale”. „Oportunitatea de a prezenta inovația noastră tehnologică într-un eveniment cu o vizibilitate internațională atât de ridicată, precum și asocierea cu un brand atât de puternic precum WebSummit, oferă o reputație excelentă a tehnologiei portugheze.. În același timp, sper că va încuraja o penetrare mai mare a plăților digitale în economia noastră, afirmă el.

Mediul economic avanseaza din ce in ce mai mult catre utilizarea platilor electronice, astfel ca si Web Summit isi dorește să avanseze și să creeze o experiență de plăți mai ușoară pentru participanții noștri. Suntem încântați să partenerăm cu SIBS în această călătorie. Atât echipele Web Summit, cât și echipele SIBS sunt încântate să lucreze la acest proiect împreună în următorii trei ani. ” - spune Paddy Cosgrave, CEO și fondator Web Summit. 

„SIBS a fost partenerul Web Summit încă de la prima ediție în Portugalia și suntem foarte mândri că vedem consolidarea acestei conexiuni. Viitorul plăților sunt tranzactiile digitale și ne concentrăm in aceasta directie. Este o strategie cu beneficii clare pentru economia națională care trebuie consolidată. Într-un eveniment atât de concentrat asupra tehnologiei și inovării, este perfect justificat ca plățile fără numerar să fie o realitate- spune Madalena Cascais Tomé, CEO SIBS.

Fondată în 1983, SIBS oferă servicii financiare, moderne, fiabile și sigure, în special în zona plăților, la peste 300 de milioane de utilizatori din diferite geografii, procesând peste 3 miliarde de tranzacții anual. Pe lângă faptul că este un procesor major de plăți în Europa, SIBS este un reper în soluțiile și serviciile de securitate și antifraudă în externalizarea proceselor de afaceri și liderul iberic în producția și personalizarea cardurilor.

SIBS s-a născut și a crescut ca fintech, inovând și preluând tehnologia ca motor în această directie. SIBS a reinventat metodele de plată existente și a creat MB WAY, cea mai modernă și completă aplicație de plată din Portugalia, care permite utilizatorilor să efectueze achiziții, transferuri instantanee și retrageri doar cu telefonul mobil. De asemenea, este compania responsabilă de gestionarea ATM Express și a rețelelor MULTIBANCO, cea mai mare rețea de ATM-uri portugheze, la care SIBS a adăugat zeci de funcții, multe dintre ele facand pionierat la nivel mondial. În paralel, SIBS gestionează mai multe canale digitale de plată, de la Terminale de plată automată, la canale online sau telefoane mobile. De asemenea, este un jucător important internațional, prezent pe mai multe piețe, și anume în Europa și Africa, unde soluțiile SIBS operează în peste 330 de mii de terminale care procesează aproximativ 2 miliarde de tranzacții, în special în Polonia, unde SIBS deține Paytel, unul dintre cele mai dinamice operatorii de terminale de plată pe piața respectivă. Angajat în activitatea de zi cu zi, SIBS își continuă permanent misiunea de a fi partenerul de referință al entităților publice și private, creând valoare societății prin dezvoltarea și gestionarea soluțiilor de plată, proceselor și serviciilor conexe bazate pe tehnologie care combină siguranța, comoditatea și inovația. , respectând principiile de comportament bune și condițiile de durabilitate. Puteți găsi mai multe informații despre SIBS la www.sibs.com .

Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 

NOU! Consultă Registrul Amenzilor GDPR pentru mai multe informații despre sancțiunile acordate în baza Regulamentului 2016/679


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Cum păstrăm evidența activităților de prelucrare? Bonus: FORMULAR GRATUIT

Evidența activităților de prelucrare este pilonul central al proiectului implementării GDPR. Atunci când pornim pe lungul traseu al conformității GDPR important este primul pas pe care îl facem. […]

Avocatul Poporului atacă OUG privind vânzarea cartelelor prepay doar cu buletinul

În urma petiției depuse de Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI), Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR – CH) și Centrul pentru Inovare Publică despre […]

Why don’t Romanians care about their private life?

At the beginning of last week I was reading about the implementation of a facial recognition system that will use video monitoring cameras (CCTV), webcams, mobile phones, social networks […]

De ce românilor nu le pasă de viața lor privată ?

La începutul săptămânii trecute citeam despre implementarea unui sistem de recunoaștere facială care va folosi camerele de monitorizare video (CCTV), webcam-urile, telefoane mobile, rețele de socializare și camere […]

Bulgaria: Cea mai mare amendă GDPR acordată unei autorități publice europene

Cel mai mare furt de date din Balcani (așa cum l-am numit în  articolul din iulie) s-a lăsat și cu cea mai mare sancțiune financiară din zona balcanică, […]

Românii vor fi monitorizați de un sistem de recunoașterea facială

Camerele de monitorizare video (CCTV), webcam-urile, telefoane mobile, rețele de socializare, camere ATM din România vor fi monitorizate de un sistem de recunoaștere facială. Controversele din jurul acestei tehnologii […]

Ce trebuie să știi despre Directiva privind serviciile de plată (PSD2) din prisma GDPR ?

Directiva privind serviciile de plată PSD2 este actul normativ european care reglementează serviciile de plată și are ca scop îmbunătățirea standardelor pe baza cărora se efectuează plățile în […]

Facebook riscă și îi fură job-ul lui Cupidon

Proaspătul lansat Facebook Dating ridică mai multe semne de întrebare privind confidențialitatea.  Cupidon a fost scos forțat la pensie când Facebook a anunțat ieri lansarea noului sau serviciu […]

Studentii viziteaza CERT.RO in cadrul programului de internship

Luni, 2 septembrie 2019, CERT-RO a primit în vizită 18 studenți înscriși în Programul Oficial de Internship al Guvernului României. Domnul Iulian Alecu, Directorul General Adjunct și domnul […]

Cine sunt campionii GDPR Summer Challenge 2019 ?

68 de participanți, grupati in 14 echipe, au luat startul in concursul GDPR Summer Challenge 2019 GDPR Summer Challenge este o competitie organizata de Dpo-NET.ro – Data Protection […]

Peste 500.000 Euro amendă GDPR pentru o bancă din Bulgaria

Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal din Bulgaria a anuțat pe data de 28 august 2019, aplicarea unei amenzi în valoare de un milion de leva (aproximativ […]

Provocările GDPR în sectorul public

Autor: Alina Crăciun, Coordonator Editorial Wolters Kluwer Romania Autoritățile publice au drepturi și obligații specifice în domeniul GDPR, uneori diferite de cele pe care le au entitățile private. În […]

Timis Horea: Frica de amenzi GDPR a oprit inovația în multe domenii

De profesie medic, Timis Horea este expert in Management Sanitar si fost director de proiecte europene pe componenta socio-medicala, la Primaria Alba Iulia, director de spital, director al […]

CERT-RO a organizat conferința finală a proiectului “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”

Marți, 20 August 2019, la hotel Marriott din București, CERT-RO a organizat o conferință cu ocazia finalizării proiectului “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”  Evenimentul […]

Curtea de Justiție a hotărât: amprentarea angajatilor contravine GDPR-ului

Decizia Curții de Justiție din Amsterdam din 12 august 2019 pune pe jar mulți dintre angajatori. Control accesul angajatilor sau sistemele de autorizare care utilizează cititoare biometrice sunt, în cele mai […]

Prima sancțiune GDPR în SUEDIA: monitorizarea ilegală a elevilor

Autoritatea de supraveghere suedeză, Datainspektion, a anunțat ieri (21.08.2019) impunerea primei sale amenzi din era GDPR. O unitate de învățământ fost prima „victimă” O școală din Skellefteå a […]

Giovanni Buttarelli (1957-2019)

Giovanni Buttarelli, liderul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (EDPS), a murit înconjurat de familia sa în Italia, la vârsta de 62 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, […]

Sursa Wall-Street.ro bănuită de Nemo Express că a participat la atacul cibernetic

Într-un drept la replică solicitat portalului Wall-Street.ro, Nemo Express confirmă un atac cibernetic care a avut drept tinta platforma myAWB, sectiunea de Confirmari, afirmând că scopul evident a […]

Baza de date a unui lanț de bordeluri a fost compromisă

Nu te panica, este vorba despre un lanț de bordeluri din Spania, așa că n-ai de ce să îți faci griji dacă n-ai mai ajuns de mult prin […]

Petiție împotriva obligativității înregistrarii utilizatorilor de cartele pre-pay

În data de 8 August 2019, pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a apărut proiectul de “Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă […]