IMPACTUL INVALIDĂRII PRIVACY SHIELD SI POSIBILE SOLUTII PENTRU OPERATORII DE DATE PERSONALE

Editorial

Vizualizari: 76763

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

16 iulie 2020. O dată de referință pentru istoria protecției datelor personale. O dată de la care aproape toți operatorii de date personale din România ar trebui să-și reconsidere soluțiile de tip website, găzduire e-mail, servicii de newsletter, cloud, conturi pe rețele de socializare, cookie-ului de analiză, remarketing, aplicații diverse, găzduire de baze de date etc.

Despre autor: Daniela-Irina Cireasa este Senior Partner la NeoPrivacy Romania, a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și este consilier juridic din anul 2001. In 2018 a absolvit cursurile postuniversitare de protectia datelor „Protectia juridica a datelor personale”. Este membru ASCPD si a obtinut titlul de „Cel mai bun DPO din Romania” impreuna cu Echipa Nord Est DPO Romania la Targu Mures in iunie 2019. A realizat consultanta in domeniul implementarii Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) si este responsabil cu protectia datelor (DPO). Cei 17 ani de activitate practica din care 4 ani in functie de conducere, au ajutat la cunoasterea mediului privat de afaceri si respectiv a activitatii departamentelor din cadrul unei societati de productie si comert, precum si schimburi intracomunitare. Participa activ la dezbateri si conferinte dedicate dreptului la viata privata si protectiei datelor.

Dar cum am ajuns aici si ce s-a întâmplat pe 16 iulie 2020?

Problematica transferurilor de date personale între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii a preocupat legiuitorii europeni încă de la momentul Directivei 95/46/CE care permitea transferurile de date personale în țări terțe pe fondul dezvoltării comerțului internațional, stabilind totodată că acest transfer nu este permis într-o țară terță care nu asigură un nivel de protecție adecvat cu excepția cazului în care operatorul oferă garanții suficiente privind atât protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, cât și exercitarea drepturilor corespunzătoare, garanțiile urmând a fi adoptate prin Clauze contractuale standard (CCS).

În temeiul prevederilor Directivei, a fost adoptată Decizia Comisiei 2000/520/CE care recunoștea un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date din Comunitate către Statele Unite ale Americii organizațiilor care “respectă principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private pentru protecția datelor cu caracter personal transferate dintr-un stat membru în Statele Unite ale Americii (Safety Harbour).

Prin Hotărârea din 6 octombrie 2015, Schrems I (C‑362/14, EU:C:2015:650), Curtea a declarat nevalidă Decizia 2000/520/CE a Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46 privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerțului al S.U.A., în care Comisia constatase că această țară terță asigura un nivel de protecție adecvat. Numele cauzei (Schrems I) provine de la numele activistului Max Schrems, utilizator al platformei de socializare Facebook. Acesta a reclamat faptul că orice persoană care are reședința pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să încheie, la momentul înscrierii pe rețeaua de socializare, un contract cu Facebook Ireland, filială a Facebook Inc., stabilită în Statele Unite. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Facebook care au reședința pe teritoriul Uniunii sunt, în tot sau în parte, transferate către servere aparținând Facebook Inc., situate pe teritoriul Statelor Unite, unde fac obiectul unei prelucrări.

În anul 2010 este emisă Decizia 2010/87/UE privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin care se consideră că clauzele contractuale tip prevăzute în anexă oferă garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor și cu privire la exercitarea drepturilor corespunzătoare în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE. Decizia se aplică transferului de date cu caracter personal de către operatorii stabiliți în Uniunea Europeană către destinatari stabiliți în afara teritoriului Uniunii Europene, care îndeplinesc în exclusivitate rolul de persoane împuternicite de către operator.

Clauzele contractuale standard conțin informații cu privire la identitatea celor două părți (exportatorul și importatorul de date personale), definiții, date privind transferul, clauza terțului beneficiar (persoana vizată), obligațiile celor două părți, răspunderea acestora, mediere și jurisdicție, cooperarea cu autoritățile de supraveghere, legea aplicabilă, subcontractarea serviciilor de prelucrare a datelor dar și obligații după încheierea serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Este de menționat faptul că în Apendicele 2, clauzele cuprind o listă a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate puse în aplicare de către importatorul de date.

În anul 2016 este emisă Decizia 2016/1250 a comisiei privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield) care susținea Statele Unite garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniune către organizații din Statele Unite în temeiul Scutului de confidențialitate UE-SUA.

Pentru a face parte din Privacy Shield, organizațiile trebuiau să adere la acesta, în baza unei autocertificări prin care organizațiile din SUA se angajează să respecte un set de principii privind protecția vieții private. Decizia permitea astfel transferurile de la un operator sau de la o persoană împuternicită de operator în Uniune către organizații din SUA care și-au autocertificat adeziunea la principii către Departamentul Comerțului și s-au angajat să le respecte.

La data de 16 iulie 2020, CJUE, în Cauza C-311/18 (Schrems II) a invalidat Decizia 2016/1250 privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA, cunoscut sub numele de Privacy Shield, deoarece a considerat că nu asigură nivelul de protecție oferit de RGPD (garanții adecvate, drepturi opozabile și căi de atac eficiente) din cauza gradului excesiv de intruziune a autorităților americane (NSA, FBI). Totodată, prin hotărâre s-a validat Decizia 2010/87 a Comisiei privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe. Toodată, Curtea a hotărât că decizia are aplicabilitate imediată, fără a se crea un vid legislativ deoarece RGPD oferă modalități alternative de a transfera date personale în condiții de legalitate.

 IMPLICAȚII ALE INVALIDĂRII SCUTULUI DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU OPERATORII DIN UE ȘI PERSOANELE VIZATE

Invalidarea Deciziei Scutului de confidențialitate a avut ecou în rândul specialiștilor în protecția datelor din întreaga lume, însă, cei afectați direct, respectiv operatorii de date personale și persoanele vizate, nu par a  fi la curent cu această decizie sau, în orice caz, nu par a conștientiza efectele ei. Așa cum arătam în introducere, decizia influențează alegerea de către operatori a soluțiilor de tip website, găzduire e-mail, servicii de newsletter, conturi pe rețele de socializare, cookie-ului de analiză, aplicații diverse, găzduire de baze de date și, în general, orice transfer de date personale din Uniune către Statele Unite.

Operatorii ar putea spune că ei nu fac niciun transfer de astfel de date către SUA, uitând să analizeze furnizorii de servicii de tip newsletter, spre exemplu, sau categoriile de cookie instalate pe website-ul companiei. Transferurile de acest tip sunt frecvente și mulți dintre operatori le-au făcut și încă le fac inconștient. Menționăm aici lipsa acordurilor încheiate cu persoanele împuternicite chiar și anterior Deciziei de invalidare a scutului de confidențialitate, utilizarea încă frecventă a adreselor de e-mail de tip yahoo sau gmail în scop profesional. Revenind la problematica ridicată de către Decizie, apreciem că efectele acesteia nu sunt cunoscute încă nici de către operatori și nici de către persoanele vizate.

Reacția Facebook, spre exemplu, este aceea că va continua să prelucreze datele personale ale utilizatorilor deoarece o face în baza unor Clauze contractuale standard și nu a Privacy Shield. Menționăm că autoritatea de supraveghere din Irlanda a pus în vedere Facebook Ireland să înceteze transferurile către Facebook Inc., decizie contestată de către Facebook.

NOYB, European Center for Digital Rights, a luat atitudine și a făcut plângere la autoritățile de supraveghere competente în temeiul articolelor 77 (1) și 80 (1) din RGPD împotriva a 101 operatori din Uniunea Europeană care utilizează în continuare soluții care implică transferul de date personale către SUA. Cu excepția a trei operatori din Liechtenstein care au renunțat la utilizarea Google Analitics și Facebook Connect, niciunul dintre ceilalți operatori nu a luat măsuri de încetare a transferurilor de date personale către SUA.

Doi dintre operatori sunt platforme de știri din România, respectiv hotnews.ro și gsp.ro pentru utilizarea Facebook Connect, respectiv Google Analytics. Subliniem faptul că majoritatea site-urilor din România utilizează astfel de soluții și, cel mai probabil, vor trebui să găsească alte soluții, fie să demonstreze existența unui temei legal pentru transferurile efectuate. La data de 4 septembrie 2020, EDPB a anunțat înființarea unui grup de lucru care să analizeze plângerile formulate în urma hotărârii CJUE din cauza Schrems II. Grupul de lucru va analiza problematica și va asigura o strânsă legătură între membrii Comitetului.

De asemenea,  ca urmare a Hotărârii în cazul Schrems II, EDPB a decis înființarea unui grup de lucru care să pregătească recomandări pentru operatori și persoane împuternicite care să-i ajute în a identifica și implementa măsuri suplimentare optime care să asigure protecție adecvată la transferul datelor în țări terțe

În ceea ce privește persoanele vizate, considerăm că acestea nu au fost informate transparent cu privire la transferurile propriilor date personale prin simpla utilizare a unui site și nici nu au putut previziona cine are acces, cu adevărat, la acestea.

POSIBILE SOLUȚII

Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) a făcut o listă cu cele mai frecvente întrebări ridicate de invalidarea Scutului de Confidențialitate, simpla parcurgere a acestora creionând impactul major al acestei decizii asupra activității operatorilor din Uniune. Plecând de la răspunsurile oferite de către EDPB, de la concluziile Curții și de la dispozițiile Regulamentului (RGPD), s-au conturat câteva posibile soluții.

Transferurile de date personale efectuate în prezent în temeiul Scutului de confidențialitate sunt ilegale. În vederea continuării transferului de date trebuie identificate alte condiții/temeiuri de transfer cum sunt cele ce urmează.

Situația trebuie, totuși, analizată de la caz la caz, făcându-se o evaluare în urma căreia să rezulte măsuri suplimentare de protecție care trebuie puse în aplicare, pe baza unor Clauze contractuale standard (cunoscute sub numele de CCS). Măsurile suplimentare, împreună cu CCS, în urma analizei fiecărui caz în parte, a circumstanțelor privind transferul, ar trebui să se asigure că legislația SUA nu afectează nivelul adecvat de protecție garantat. CJUE a declarat în mod clar că CCS-urile nu pot fi utilizate dacă destinatarul din SUA este supus legilor de supraveghere ale SUA (cum ar fi FISA 702). În cazul în care rezultatul analizei indică faptul că nu pot fi aplicate garanții suficiente, transferul ar trebui să înceteze. În situația în care acesta nu încetează, ar trebui anunțată autoritatea de supraveghere competentă.

Având în vedere hotărârea Curții, care invalidează Scutul de Confidențialitate din cauza gradului de interferență creat de către legea din SUA cu drepturile fundamentale ale persoanelor ale căror date sunt transferate în țara terță și faptul că  Scutul de Confidențialitate a fost proiectat să aducă garanții că datele sunt transferate cu instrumente de tipul Regulilor corporatiste obligatorii, hotărârea Curții se aplică și în contextul Regulilor corporatiste obligatorii deoarece legislația americană va avea supremație și asupra acestui instrument.

Garanțiile suficiente prevăzute în articolul 46 trebuie analizate, în conformitate cu hotărârea Curții, ținându-se seama de faptul că acest articol este parte a Capitolul V din RGPD și că trebuie citit prin prisma prevederii din teza finală a articolului 44 și anume “toate dispoziţiile din prezentul capitol se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecţie a persoanelor fizice garantat prin prezentul regulament nu este subminat.

Pentru realizarea de transferuri putem apela în continuare la derogările din art. 46 RGPD care precizează că în absența unei decizii a Comisiei, se pot face transferuri către țări terțe sau organizații internaționale în baza unor garanții adecvate și cu condiţia să existe drepturi opozabile şi căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. În afara unor garanții adecvate care implică fie autorităție de supraveghere, fie Comisia sau regulile corporatiste obligatorii, regăsim la alin. 3, lit. “a) clauze contractuale între operator sau persoana împuternicită de operator şi operatorul, persoana împuternicită de operator sau destinatarul datelor cu caracter personal din țară terță sau organizația internațională”, sub rezerva autorizării din partea autorităţii de supraveghere competente.

Chiar dacă, după cum a subliniat Curtea, este responsabilitatea principală a exportatorilor de date și a importatorilor de date să se asigure că legislația țării terțe de destinație permite importatorului de date să respecte clauzele standard de protecție a datelor sau Regulile corporatiste obligatorii înainte de a transfera date cu caracter personal către respectiva țară terță, autoritățile de supraveghere vor avea, de asemenea, un rol esențial atunci când se aplică RGPD și atunci când se emit decizii cu privire la transferurile către țări terțe.

Articolul 49 din RGPD ne oferă, de asemenea, o altă soluție, în absența unei decizii a Comisiei și a garanțiilor adecvate și anume transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională pot avea loc numai în una dintre condiţiile următoare:

a) persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate;

 1. b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
 2. c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator şi o altă persoană fizică sau juridică;
 3. d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
 4. e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 5. f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-şi exprima acordul;
 6. g) transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informaţii publicului şi care poate fi consultat fie de public în general, fie de orice persoană care poate face dovada unui interes legitim, dar numai în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cu privire la consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern în acel caz specific.”

Referitor la teza de la lit a), respectiv consimțământul persoanei vizate, EDPB reamintește condițiile referitoare la consimțământ, în mod special consimțământul trebuie să fie explicit, specific și informat.

Așadar, există soluții pentru continuarea transferului de date personale către țări terțe sau organizații internaționale. Apreciem că multe dintre transferurile efectuate până la hotărârea Curții au încetat sau vor înceta, însă transferurile cu adevărat întemeiate se vor putea efectua în continuare cu respectarea restricțiilor și condițiilor impuse, finalitatea fiind apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor europeni. Așteptăm cu interes recomandările EDPB pentru operatori și persoane împuternicite, până la apariția acestora facem câteva recomandări pentru operatorii de date personale în vederea respectării deciziei de invalidare a Scutului de confidențialitate:

 • În cazul soluțiilor de tip newsletter puteți înlocui aplicațiile din SUA cu soluții din Uniune sau chiar din România.
 • Site-urile de tip Wordpress, spre exemplu, asigură unelte de analiză a traficului asemănătoare cu Google Analytics, putându-se elimina acest tip de cookie.
 • Recomandăm eliminarea adreselor de tip yahoo și gmail în scop profesional și înlocuirea acestora cu domenii de e-mail găzduite în Uniunea Europeană. De asemenea, domeniile găzduite în țări terțe ar trebui mutate pe servere din uniunea Europeană.
 • Platformele site-urilor web găzduite în SUA pot fi înlocuite cu platforme găzduite în Uniunea Europeană.
 • Recomandăm înlocuirea aplicatiilor de transfer de documente cu soluții găzduite în UE.
 • De asemenea, serviciile de plată online de tipul Paypal pot fi înlocuite cu procesatori de plăți cu cardul din România, serviciile de remarketing de la Google pot fi eliminate și utilizate servicii din UE, aceeași soluție fiind valabilă și în cazul serviciilor de cloud.

Ori de câte ori se fac transferuri în SUA, utilizatorii trebuie informați transparent, în conformitate cu articolul 13 din RGPD, iar dacă prelucrarea / transferul se bazează pe consimțământ, operatorii trebuie să se asigure că au obținut un consimțământ valid.

Ca o recomandare generală, consiliem operatorii de date personale din România să își reanalizeze lista furnizorilor de servicii ce au calitatea de persoană împuternicită și să verifice țările către care se face transferul datelor prelucrate, iar, în cazul identificării de transferuri în țări terțe, să evalueze situația și să decidă asupra oportunității de a schimba acești furnizori cu furnizori de servicii din Uniunea Europeană.

CONCLUZII

Urmare a hotărârii CJUE în Cauza Schrems II  autoritățile de supraveghere din Europa au luat poziție în cazul transferurilor de date personale către SUA. Autoritatea de supraveghere din Elveția, țară care avea propriul acord cu Statele Unite, a invalidat acordul Elveția - SUA Privacy Shield în temeiul căruia se făceau transferurile de date personale ale cetățenilor elvețieni către SUA. Autoritățile elvețiene au anunțat în data de 8 septembrie 2020 că Statele Unite au fost scoase din lista țărilor care oferă protecție adecvată în anumite condiții deoarece nu asigură protecția necesară.

De asemenea, Comitetul „Convenției 108” și Comisarul pentru protecția datelor al Consiliului Europei au solicitat, ambii, adoptarea standardelor legale internaționale pentru protecția datelor în urma hotărârii Schrems II. Într-o declarație comună aceștia au afirmat că „Țările trebuie să fie de acord la nivel internațional cu privire la măsura în care supravegherea efectuată de serviciile de informații poate fi autorizată, în ce condiții și în ce măsuri de protecție, inclusiv o supraveghere independentă și eficientă”.

Autoritățile de supraveghere din Berlin, Hamburg dar și autoritatea olandeză recomandă încetarea transferurilor către SUA. Autoritatea berlineză recomandă chiar retragerea datelor din SUA. Mai multe autorităților de supraveghere subliniază necesitatea unor analize suplimentare și evaluări de la caz la caz.

Menționăm că autoritatea de supraveghere din Irlanda a pus în vedere Facebook să înceteze transferurile de date către SUA. Urmare a acestei somații, la data de 11 septembrie 2020, Facebook a început acțiuni în justiție împotriva Comisiei irlandeze pentru protecția datelor (IDPC), lansând un recurs în Irlanda în încercarea de a opri ordinul preliminar al IDPC de a suspenda utilizarea clauzelor contractuale standard (CSC) în transferurile de date UE-SUA.

CNIL a solicitat autorităților franceze să oprească cât mai repede posibil găzduirea platformei de date privind sănătatea pentru cercetare de către Microsoft, având în vedere recenta invalidare a Privacy Shield. Secretarul de stat pentru digital a anunțat în aceeași zi că lucrează cu ministrul sănătății pentru a repatria această platformă în infrastructurile franceze sau europene.

Facebook a considerat propunerea ca fiind prematură și a îndemnat autoritatea de reglementare irlandeză să adopte o abordare pragmatică și proporțională până când se poate ajunge la o soluție durabilă pe termen lung, deoarece susține că ordinul preliminar a fost decis înainte ca Facebook să primească îndrumări de la Comitetul european pentru protecția datelor.

Rămâne de văzut ce recomandări va emite grupul de lucru recent înființat la nivelul EDPB și cum vor putea fi acestea puse în practică atât de către operatori cât și de către autoritățile de supraveghere.

Amintim că suntem la începutul unui nou an școlar, în condiții restrictive pentru toți subiecții implicați, opțiunea desfășurării ședințelor, întâlnirilor și orelor on-line cu părinți, profesori și elevi fiind din ce în ce mai utilizată. Majoritatea platformelor utilizate pe perioada stării de urgență și a stării de alertă transferau date în SUA. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat la data de 2 septembrie 2020 că, în colaborare cu Google (Meet) și Microsoft (Teams) pune la dispoziție în mod gratuit platforme educaționale, ambele platforme aparținând unor companii americane.

Adăugăm la lista platformelor care transfera date in SUA și noua facilitate a Anaf, de identificare vizuală în spațiul virtual printr-o platformă dedicată, platforma utilizată, conform declarațiilor utilizatorilor, fiind Zoom, platformă care a fost în trecut ținta unor atacuri din partea hackerilor.

O dovadă în plus că în România operatorii, fie ei de stat sau privați, nu au asimilat informația invalidării Scutului de confidențialitate sunt magazinele online sau simple site-uri de prezentare care utilizează în continuare suita de cookie-uri de analiză de la Google, soluții de newsletter sau de plată americane etc. Chiar și site-urile candidaților la alegerile locale au astfel de cookie-uri instalate. Apreciem că majoritatea operatorilor utilizează aceste soluții fără a fi deplin conștienți de implicații.

Apreciem că suntem încă departe de o nouă înțelegere între UE și SUA deși recomandările pentru SUA au devenit și mai urgențe: (1) adoptarea unei legislații federale cuprinzătoare privind confidențialitatea, (2) înființarea unei agenții independente de protecție a datelor și (3) ratificarea Convenției Consiliului Europei privind confidențialitatea. Actuala situație de incertitudine afectează atât companiile europene și americane cât și drepturile și interesele cetățenilor europeni.

NYOB a efectuat în perioada iulie - septembrie 2020 o interpelare a 33 de companii care transferă date în SUA iar reacțiile acestora au fost dintre cele mai variante de la lipsa unui răspuns pâna la răspunsuri vagi sau lipsite de substanță. Companii precum Airbnb, Netflix sau Whatsapp nu au răspuns deloc, în timp ce altele au răspuns făcând trimitere la Politici de confidențialitate care nu răspund întrebarilor punctuale adresate sau prin punerea la dispoziție a unor Clauze contractuale standard vădit neacoperitoare deoarece companiile respective se supun legislației americane intruzive.

Recomandăm tuturor operatorilor de date personale din România să apeleze la specialiști în domeniul protecției datelor personale, singurii care, la momentul actual, sunt la curent cu noutățile în domeniu și sunt în măsură să explice operatorilor toate implicațiile și să ofere soluții conforme cu legislația protecției datelor.

INTRA ACUM în grupul TELEGRAM "Comunitatea Dpo-NET.ro"!


Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Nu e nevoie de consimțământul GDPR al parinților pentru testarea elevilor!

Editorial

Vizualizari: 10264

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dacă ar fi să folosesc un termen binecunoscut în rândul specialiștilor români în domeniul protecție și securității datelor cu caracter personal, aș spune că o noua "bazaconie" (termen folosit de fostul premier) a fost lansată de autoritățile care au modificat pe ultima sută de metri, înainte de redeschiderea școlilor în 8 februarie, procedura privind testarea anti COVID-19 a elevilor. Mai exact, Ministerul Sănătății a modificat formularul pentru părinți, prin care aceștia pot exprima consimțământul din punct de vedere medical pentru testare a copilului lor cu teste antigen rapide în școală, potrivit documentului publicat duminică seara la ora 23:00, cu doar o oră înainte să înceapă prima zi de școală din Semestrul al II-lea. Noutatea acestui document este declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost inclusă în acest formular și nu se mai completează separat. Ca specialist, nu îmi pot da seama cu exactitate ce ar trebui să reprezinte acest document: consimțământ medical informat ( Art.660 - L 95/2006) și/sau consimțământ GDPR (Art.4 pct. 11- RGPD 679/2016) pentru că nu respectă condițiile de validitate pentru nici una din acestea și nu respectă nici principiul fundamental al minimizării datelor.

Nu este prima, și poate nici ultima, dată când autoritățile române pun părinții specialiști în acest domeniu, în fața unei dileme: refuz să semnez un document eronat având în vedere faptul că experiența și etica profesională mă împiedică să fac acest lucru sau semnez pentru a nu crea neplăceri copilului la școală? Anul trecut, Ministerul Educației condiționa accesul în sala de examen de existența unui astfel de formular de consimțământ din partea părinților.

„Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către cabinetul medical din cadrul unității de învățământ preuniversitar X, inclusiv pentru transmiterea datelor la Direcția de Sănătate Publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, rezultate din prezentul consimțământ depus voluntar la unitatea de învățământ.” Așa sună "consimțământul" (și ghilimelele nu sunt puse în mod accidental) privind prelucrarea datelor cu caracter personal care în această formă numai consimțământ nu este. Ar fi putut fi o simplă informare cu indicarea temeiului legal corect și respectarea Art. 13 din GDPR. Altfel, această măsură nu conduce decât la creșterea birocrației, generând un munte de documente inutile și fără valoare juridică, datorită faptului că nu respecta cerințele minimale stabilite de lege.

Acest formular trebuie analizat și din prisma condițiilor de validitate a unui consimțământ medical informat. Art. 660 din Legea 95/2006 stabilește că informațiile relevante trebuie transmise pacientului la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia și trebuie să conțină cel puțin diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor și pronosticul bolii fără aplicarea tratamentului. Lipsa informării corespunzătoare introduce riscuri juridice pentru cadrele medicale, mai ales în lipsa unui contact direct medic-pacient în momentul în care se obține acest consimțământ medical informat.  

Nu cred că este normal ca după cei aproape trei ani de când se aplică Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), în România consimțământul să fie în continuare prima opțiune a operatorilor de date cu caracter personal atunci când se dorește identificarea unui temei legal. Se poate explica ușor prin “puterea obișnuinței”, prin cunoștințe superficiale asupra modificărilor introduse de noua legislație sau prin faptul că Responsabilul cu protecția datelor (DPO) încă nu și-a câștigat locul de drept și nu a reușit să provoace o schimbare fundamentală în cadrul organizațiilor. Utilizarea eronată a temeiului de prelucrare nu conduce neapărat la încălcarea Regulamentului și la aplicarea unei amenzi și este de fapt o dovadă clară a cunoașterii precare din partea operatorilor a prevederilor și principiilor Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR). 

Obținerea unui consimțământ prin solicitarea ”vă rog semnați aici, aici și aici” nu este o metodă de  conformare față de principiile GDPR, este o rezolvare de formă, pentru a scăpa de o “corvoadă”, prin care am reușit doar să creștem birocrația, am creat formulare noi ca să ne protejăm în cazul în care pacientul ne dă în judecată. Chiar și așa, avantajul va fi de partea persoanei vizate pentru că va putea spune oricând că ”nu am fost informat corect, nu am înțeles ce mi s-a spus / cerut să fac, consimțământul nu este conform GDPR, nu a fost obținut în mod real sau nu am fost informat în prealabil”. Un consimțământ, pentru a fi valabil conform GDPR, trebuie să îndeplinească mult mai multe condiții decât semnătura pacientului.

Ca specialist îmi doresc să învățăm într-un final să folosim corect acest temei legal și să apelăm la el atunci când am epuizat toate celelalte variante. Cu toții ar trebui să știm că Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) a schimbat fundamental ierarhia din Directiva 95/46/EC (abrogată) și din  Legea 677/2001 (abrogată) cu care eram obișnuiți, înlocuind-o cu egalitatea între temeiurile de prelucrare. Astfel, legalitatea prelucrării datelor poate fi justificată conform articolul 6 alineatul 1 din Regulament prin: temei legal, interes vital, interes legitim, relație contractuală sau interes public și este nevoie de consimțământul persoanei vizate de exemplu, în cazul activităților de marketing sau al studiilor medicale voluntare. 

Nu pot decât să recomand Autorităților din România să studieze prima dată celelalte temeiuri de prelucrare a datelor personale, deoarece, de cele mai multe ori, există deja obligații legale de prelucrare a datelor sau un contract care stă la baza prelucrărilor sau poate fi cu ușurință demonstrat un interes legitim, public sau vital. Abia după eliminarea oricărui alt posibil temei putem ajunge la ipoteza utilizării consimțământului, studiind cu atenție ce se întâmplă în cazul retragerii acestuia, dacă sunt condiții de retragere facilă a consimțământului și dacă este liber exprimat. 

Consimțământul medical informat vs. Consimțământul GDPR

Nu trebuie să facem confuzie între “consimțământul pacientului folosit ca temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal” și “consimțământul medical informat” care este, de fapt, un document prin care se traduc într-un limbaj comun termenii de specialitate care definesc un act medical, cu scopul de a obține acceptul în cunoștință de cauză al pacientului si care vizează relația medic-pacient și informațiile legate de actul medical si repercusiunile acestuia. 

Articolul 4 alin. 11 din Regulamentul 679/2106 definește “consimţământul” persoanei vizate ca fiind “orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Trebuie analizat în această situație și conținutul considerentului 42, care precizează: “Consimţământul nu ar trebui considerat ca fiind acordat în mod liber dacă persoana vizată nu dispune cu adevărat de libertatea de alegere sau nu este în măsură să refuze sau să îşi retragă consimţământul fără a fi prejudiciată.. Condițiile de utilizare a consimțământului ca temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt descrise pe larg în cuprinsul art. 7 din Regulamentul 679/2016, astfel că, orice operator trebuie să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul informat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, printr-o alegere liberă autentică și cererea în vederea obținerii consimțământului trebuie să fie într-o formă care o diferențiază de celelalte aspecte, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

Pentru obținerea unui consimțământ valid (ca temei de prelucrare GDPR) trebuie întrunite mai multe condiții, precum faptul că: 

 1. trebuie să fie liber exprimat și obținut distinct de orice alt acord, 
 2. trebuie să fie acordat în cunoștință de cauză,
 3. trebuie acordat pentru un scop specific,
 4. toate motivele prelucrării trebuie precizate clar,
 5. trebuie să fie explicit și acordat printr-un act pozitiv (de exemplu, o căsuță pe care persoana fizică trebuie să o bifeze explicit online sau o semnătură pe un formular),
 6. trebuie să folosească un limbaj clar și simplu și să fie clar vizibil și
 7. nu în ultimul rând, consimțământul poate fi retras, iar acest lucru trebuie menționat. 

Pentru a fi acordat în mod liber consimțământul, pacientul trebuie să aibă libertatea de a alege și trebuie să poată să refuze sau să își retragă consimțământul, fără a fi pus în dezavantaj sau fără a suporta prejudicii. Consimțământul nu este acordat în mod liber, de exemplu, dacă există un dezechilibru clar între persoana fizică și unitatea medicală (de exemplu, relația pacient-medic sau angajator-angajat) sau atunci când o societate/organizație le solicită persoanelor fizice să aprobe prelucrarea unor date cu caracter personal care nu sunt necesare ca o condiție pentru executarea unui serviciu.

Pentru ca o persoană să își dea consimțământul în cunoștință de cauză, acesteia trebuie să i se ofere în prealabil cel puțin următoarele informații (notă de informare): identitatea organizației care prelucrează datele, informații privind scopurile în care sunt prelucrate datele, informații privind tipul de date care se va prelucra, posibilitatea de retragere a consimțământului dat, dacă este cazul, informații privind faptul că datele vor fi utilizate pentru luarea de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. În cazul în care consimțământul se referă la un transfer internațional, persoana vizată va fi informată cu privind riscurile posibile ale transferurilor de date în țări terțe care nu fac obiectul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat și nu există garanții adecvate.

 

INTRA ACUM în grupul TELEGRAM "Comunitatea Dpo-NET.ro"!


Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Importanța respectării autonomiei și independenței DPOului

Editorial

Vizualizari: 19903

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

În urma diferitelor discuții purtate cu colegi și colaboratori DPO au reieșit câteva dintre condițiile dificile în care își desfășoară activitatea unii dintre aceștia și, din provocările cu care se confruntă au rezultat următoarele constatări:

 • Există opoziție din partea restului organizației,
 • Volumul de muncă este masiv și în continuă creștere,
 • Independența DPO este contestată,
 • DPO-ul se confruntă cu lipsa suportului managementului pentru schimbarea situațiilor descrise anterior.

DPO, ca și garant al respectării dreptului fundamental al persoanelor fizice la protecția datelor cu caracter personal, este o componentă importantă a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (679/2016 /GDPR).

Neînțelegerea de către operatori a acestui rol al DPO este un alt motiv pentru care acesta întâmpină dificultăți în îndeplinirea sarcinilor sale și în consolidarea poziției sale în cadrul organizației.

Acest specialist este desemnat de Regulament să protejeze/să asigure protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, iar acest lucru reiese clar și din titulatura acestei funcții, fie că este denumit responsabil (într-o traducere neinspirată din limba engleză), fie că este denumit ofițer (DPO - Data Protection Officer). În relația sa cu operatorul, DPO are obligația de a se asigura că datele personale al persoanelor vizate nu sunt opționale, sunt prelucrate în condiții de securitate, iar obligația sa de a nu aviza favorabil prelucrări de date personale care ar încălca dreptul persoanelor la protecția datelor face ca, uneori, relațiile dintre aceste două părți să devină tensionate.

Rolul unui DPO asigură că operatorii de date sunt informați cu privire la riscurile legate de diferite activități de prelucrare, include consilierea cu privire la evaluările impactului asupra protecției datelor (DPIA), supravegherea acurateței cartografierii datelor, instruirea personalului și răspunsul la cererile de acces ale persoanelor vizate (DSAR), iar un DPO capabil este tocmai punctul de echilibru al unui program de protecție a datelor de succes.

Organizațiile care promovează o cultură a conformității datelor se află în avantaj competitiv într-o lume în care confidențialitatea și protecția datelor contează mai mult decât oricând. Pentru cei care nu fac acest lucru, riscurile financiare, juridice și reputație pot fi semnificative.

Tocmai din această perspectivă a provocărilor tot mai complexe, DPO nu ar trebui să rezolve problemele în mod individual. În schimb, autoritățile vor trebui să își asume un rol activ în îmbunătățirea condițiilor pentru DPO, oferind îndrumări clare și explicite cu privire la chestiuni practice și prin aplicarea sancţiunilor în cazurile de încălcare a Regulamentului și/sau al breșelor de securitate.

Rolul DPO în evaluarea impactului și interpretarea legilor privind protecția datelor

Articolul 38 din GDPR prevede ca atât operatorul cât și persoana împuternicită să se asigure că DPO este „implicat, în mod corespunzător și în timp util, în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal”. Acest lucru implică faptul că DPO nu este consultat doar ocazional sau post factum (când apar incidente de securitate sau când sunt de procesat cereri ale persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora), ci și ante factum, pentru ca aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal să fie avute în vedere și luate în considerare înainte de desfășurarea unor activități noi care presupun prelucrări de date cu caracter personal. Cu alte cuvinte, această consultare prealabilă a DPO și respectarea avizului acestuia înseamnă că se respectă, implicit și principiul privacy by design al activității de prelucrare a datelor preconizată de operator.

Din faptul că DPO are sarcina de a oferi consultanță operatorului, acesta din urma ar trebui să înțeleagă și faptul că DPO, chiar dacă dă aviz negativ felului în care operatorul a realizat prelucrarea de date, poate oferi și soluții pentru ca acea prelucrare să devină conformă cu GDPR, parțial, sau chiar integral.

Acest lucru nu înseamnă că DPO este un magician cu soluții minune disponibile în joben, pentru ca operatorul să poată face prelucrarea de date dorită folosindu-se de eventuale interpretări din zona gri a Regulamentului.

Acolo unde nu există dubii asupra prevederilor Regulamentului, iar DPO a dat un aviz negativ pe baza acestora, operatorul trebuie să respecte acest aviz și să nu interpreteze poziția DPO ca fiind una negativă, îndreptată împotriva operatorului și a intereselor acestuia ci, din contră, să înțeleagă că prin acel aviz negativ, DPO îl protejează și pe el, de fapt, nu doar persoanele vizate.

În temeiul articolului 39, “un DPO nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte tratarea unei probleme, de exemplu, ce rezultat ar trebui obținut, cum să investigheze o plângere, sau dacă să consulte Autoritatea de Supraveghere. Mai mult, aceștia nu trebuie să aibă o anumită viziune asupra unei probleme legate de legislația privind protecția datelor, de exemplu, o interpretare specială a legii”. (Comitetul European pentru Protecția Datelor).

Independența DPO este testată foarte dur mai ales în situațiile în care operatorul se confruntă cu o breșă de securitate. Dacă DPO, în urma analizării faptelor și a contextului în care s-a produs incidentul de securitate decide că operatorul se confruntă cu o încălcare a securității datelor personale iar acesta trebuie să-și respecte obligația legală de a notifica breșa de securitate la ANSPDCP, DPO trebuie să păstreze o poziție fermă și să nu cedeze eventualelor sugestii sau chiar insistențelor operatorului de a cosmetiza incidentul, de a ascunde informații, sau chiar de a nu respecta prevederile GDPR privind notificarea breșelor de securitate. Această poziție a DPO este de cele mai multe ori generatoare de tensiuni între operator și DPO, mai ales atunci când, operatorul se va confrunta cu amendă/măsuri corective din partea Autorității. Pierderile operatorului în termeni de credibilitate și reputație pot fi mult mai importante decât o amendă de câteva mii de euro (în primele 5 luni ale anului 2020,  media/amendă în România a fost de 3.358 euro).

În legătură cu evaluările impactului asupra protecției datelor (DPIA),  GDPR prevede implicarea timpurie a DPO și specifică la articolul 35 alineatul (2) că operatorul va solicita sfatul DPO atunci când efectuează astfel de evaluări de impact. Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) - Ghidul privind Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal prevede faptul că „dacă operatorul nu este de acord cu sfaturile furnizate de DPO, documentația DPIA ar trebui să justifice în scris în mod specific motivul pentru care sfatul nu a fost luat în considerare”. În plus, articolul 36 din Regulamentul 679/2016 obligă operatorul să consulte Autoritatea de protecție a datelor, prin intermediul DPO, înainte de prelucrare, în cazul în care DPIA indică existența unui risc ridicat al prelucrării.

Deci, ce înseamnă asta în practică?

O bună gestionare a conformității prelucrării datelor provine dintr-o bună guvernanță implementată în practică. Dacă independența DPO este ceva care există doar scriptic în organizație, în realitate:

 1. sfatul DPO nu este apreciat și nici luat în considerare
 2. DPO nu este implicat în toate procesele relevante
 3. uneori i se solicită DPO să își schimbe recomandările, ceea ce ulterior constituie o slăbiciune a acestuia, chiar o încălcare a GDPR.

Echipa de management a operatorului trebuie să sprijine construirea culturii conformității în organizație nu numai prin punerea la dispoziția DPO a resurselor umane, financiare sau logistice necesare (conform art 38 din GDPR), pentru ca acesta să-și îndeplinească sarcinile specifice, dar și prin sprijinirea DPO în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceasta implică ascultarea și luarea de măsuri pe baza sugestiilor uneori incomode din partea DPO, cu privire la consolidarea stării de maturitate organizațională.

Cum putem rezolva problemele

Opoziția din partea restului organizației față de activitatea de protecţie a datelor provine, de obicei, din trei motive:

 • lipsa sprijinului acordat de conducere activităţii de protecţie a datelor,
 • roluri și responsabilități neclare
 • instrumente de lucru neadecvate

Dacă cel mai înalt nivel al conducerii operatorului nu a fost clar în comunicarea cu privire la importanța unui management implicat și a unor practici de protecţie a datelor coerente față de întreaga organizație, poate fi dificil pentru angajații care nu sunt implicați în mod curent în activitatea de protecție a datelor să înțeleagă importanța unor sarcini suplimentare care trebuie îndeplinite. Pentru că îndeplinirea sarcinilor privind protecția datelor personale nu este o activitate direct productivă, nefiind ceva ‘palpabil’ cu efecte directe in zona beneficiilor materiale, este esențial ca, în astfel de situaţii, conducerea să trimită un mesaj clar și să dedice timp și efort pentru a sublinia importanța unei culturi solide a protecţiei datelor. Obținerea unei conformități GDPR reale, de facto a organizației este un efort de echipă și nu poate fi considerată sarcina exclusivă a DPO.

Un alt motiv pentru opoziție poate fi lipsa de roluri bine definite și atribuirea clară a responsabilităților. În multe organizații, există încă loc de îmbunătățire atunci când vine vorba de proiectarea organizației care trebuie să mențină documentația activităților de prelucrare a datelor și să efectueze evaluările și monitorizarea îndeplinirii sarcinilor. Cade în sarcina echipei de management să implice toți membrii organizației în sprijinirea DPO pentru identificarea corectă a activităților de prelucrare a datelor personale, de furnizare corectă și completă a informațiilor către DPO și, acolo unde este cazul, fiecare actor implicat în implementarea GDPR să elaboreze și să gestioneze partea proprie de documentație.

Atunci când un angajat se confruntă brusc cu o sarcină legată de protecţia datelor care nu a fost prioritizată de conducere, sau care i-a fost atribuită în mod oficial pe cale administrativă, reacția naturală a acestuia este de a o neglija (mai ales dacă este solicitat și de celelalte atribuții de serviciu). DPO va experimenta acest lucru ca o respingere, sau chiar opoziție față de munca ce trebuie făcută. În această situație e indicat ca DPO, să dea dovadă de tact, pentru a compensa și chiar a înlătura reticența și opoziția , celorlalte părți interesate prin îndrumări și clarificări necesare si astfel să răspundă în mod adecvat la nevoile fiecărei părți și să își îndeplinească obligațiile față de toate părțile.

În consecință, este esențial ca fiecare organizație să aibă timp să ia în considerare rolurile din organizație pentru a îndeplini toate sarcinile relevante atât la nivel strategic, cât și la nivel tactic și operațional. Până când nu sunt definite clar rolurile și responsabilităţile fiecăruia cu privire la ce trebuie să facă și până când această nouă atribuţie nu este percepută și acceptată ca fiind necesară, DPO va continua să se lupte pentru a obține și colaborare din partea celor implicaţi.

Al treilea motiv pentru care DPO se află în conflict este din cauza instrumentelor de lucru depășite și ineficiente. Multe organizații se bazează încă pe tabele Excel și șabloane “word”,  în cel mai bun caz centralizate pe un site SharePoint. Această configurare face practic imposibil pentru DPO să delege atribuțiile într-un mod eficient și permite doar adaptarea limitată la situația specifică. Prin urmare, destinatarul noii activități va experimenta interacțiunea cu DPO ca fiind rigidă și suprasolicitantă. O mulțime de instrumente de lucru sunt disponibile pe piață astăzi, iar DPO ar trebui să aibă acces la cele mai bune dintre ele pentru a facilita organizațiilor să sprijine conformitatea cu cerințele Regulamentului. DPO poate îmbunătăți colaborarea cu salariații și poate obține colaborarea voluntară și conștientă a acestora pentru implementarea GDPR, folosindu-se de calitățile sale “naturale”, dar nu poate compensa lipsa resurselor financiare și carcterul depăsit al instrumentelor de lucru pe care le are la dispoziție. Mare parte din reticența, sau chiar opoziția celorlalți membri ai entității organizaționale în ce privește îndeplinirea sarcinilor pe linie de protecție a datelor personale, ar putea fi depășite dacă ar putea fi contrabalansate de timpul scurt de realizare a acestora cu ajutorul unor instrumente de lucru performante.

Volumul de muncă deseori copleşitor

Motivul creșterii volumului de muncă provine de obicei din proiectarea organizațională ineficientă, lipsa resurselor și lipsa disponibilității instrumentelor adecvate.

Atunci când vine vorba de a complica munca pentru DPO, lipsa unui design organizațional eficient este întotdeauna vinovatul principal. În multe organizații, DPO a ajuns să fie “calul de bătaie” pentru întreaga corporație. DPO trebuie să țină evidența activităților de procesare, să elaboreze acorduri de prelucrare a datelor, să efectueze DPIA-uri, să asigure implementarea capabilităților tehnice, să instruiască angajații și să monitorizeze implementarea practicilor de protecţie a datelor. Cu alte cuvinte, DPO a devenit o resursă operațională necesară pentru îndeplinirea sarcinilor, care în mod ideal ar trebui să fie îndeplinite de către cei responsabili cu activitățile de prelucrare. Rețineți că articolul 39 din GDPR prevede că DPO doar va informa și consilia, misiunea lui nu este de a efectua lucrările operaționale propriu-zise.

Această provocare este rezultatul unui concept organizațional ineficient, în care responsabilitatea de a îndeplini sarcinile enumerate mai sus nu a fost atribuită resurselor relevante, sau, dacă au fost atribuite, acest lucru s-a făcut doar scriptic, iar echipa de management nu s-a asigurat prin acțiuni de monitorizare și control eficiente că aceste sarcini chiar sunt îndeplinite, aceasta fiind una din explicațiile pentru care salariații manifestă reticență sau refuză, tacit sau chiar explicit, să îndeplinească aceste sarcini. În consecință, pe baza neînțelegerii rolului DPO, organizația se așteaptă ca acesta să gestioneze toate aspectele operaționale legate de activitatea de protecţie a datelor. În schimb, DPO ar trebui să acționeze la un nivel tactic, să instruiască și să ofere sfaturile necesare celor care fac munca la nivel operațional. DPO are de îndeplinit și o parte operațională în activitatea sa, dar nu poate prelua și îndeplini aceste activități pentru toată organizația.

Pentru îndeplinirea conformității nu înseamnă neapărat că trebuie să existe mai mulți angajați în zona de protecţie a datelor. Cu toate acestea, doar puține organizații au luat în considerare impactul GDPR la nivel operațional și au alocat timp pentru sarcinile suplimentare ale angajaţilor referitor la protecţia datelor, în plus faţă de activitățile curente ale postului. De asemenea, responsabilitatea de a îndeplini aceste sarcini trebuie să le fie atribuită în mod clar. Acest lucru va elimina o parte din volumul de lucru al DPO și va elibera timp pentru alte sarcini critice. În esență, salariații urmează indicaţiile operatorului, iar DPO îi ajută să înțeleagă CUM să facă ceea ce le solicită operatorul. DPO are o contribuție hotărâtoare la clarificarea acestui CE este de făcut, dar este obligația operatorului să impună realizarea sarcinilor, fie direct, fie dându-i DPO autoritatea necesară (este valabil pt toți stakeholderii, nu numai pt salariați)pentru ca acesta să poată stabili sarcini și atribuții pe linie GDPR, așa cum este prevăzut în art. 39, alineatul 1, lit. b) din Regulamentul 679/2016.

Încă o dată, accesul la instrumente de lucru de ultimă generație (aplicații automatizate, sisteme inteligente) este esențial pentru ca DPO să își poată îndeplini sarcinile (ceea ce nu înseamnă că DPO, sau angajații nu și-ar putea îndeplini sarcinile folosind documente create în Excel sau șabloane în “word”, ci existența unor instrumente de lucru de ultimă generație s-ar traduce în timpi mult mai scurți de efectuare a acestor sarcini suplimentare și ar avea ca efecte benefice detensionarea relațiilor între DPO și restul organizației și reducerea / eliminarea reticenței, opoziției sau refuzului de a contribui activ la obținerea conformității GDPR).

Independența DPO este contestată

Amenințarea la adresa independenței DPO este o problemă mult mai gravă și care poate necesita o implicare externă, dacă DPO este blocat în mod repetat în a-și prezenta opiniile către conducere, la orice nivel. Mulți DPO reclamă faptul că se confruntă cu numeroase situații în care conducerea s-a opus anumitor evaluări făcute de acesta cu privire la riscurile și legalitatea prelucrării.

Acest lucru este o provocare pentru DPO și se află în conflict direct cu intenția de a avea DPO ca organism independent în cadrul organizației, care să asigure practici solide de protecție a datelor. De asemenea, conflictul cu echipa de management și presiunea de a-și schimba poziția pot avea implicații psihologice semnificative în termeni de stres și satisfacție scăzută la locul de muncă.

Problema independenței DPO este cauzată, adesea, de două aspecte:

 • neînțelegerea de către conducere a rolului DPO
 • poziția, uneori inflexibilă a DPO, ceea ce face dificilă găsirea unei căi de urmat.

Conducerea tinde să privească DPO ca fiind “aproape” o extensie a funcției juridice, prin urmare, se așteaptă ca acesta să găsească argumente juridice care ar putea permite activități de prelucrare a datelor într-o “zona incertă” și este contrariată, sau chiar nemulțumită de poziția DPO când acesta exprimă îngrijorări sau chiar dă aviz negativ pentru anumite activități de prelucrare a datelor personale care nu sunt conforme cu prevederile GDPR. Cum explicam anterior, rolul DPO nu este de a găsi “portițe de scăpare” în Regulament pentru operator, ci de a oferi soluția cea mai corectă pentru respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal.

Cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă este de a purta o discuție cu privire la rolul DPO înainte de apariția oricărui conflict. O întâlnire informală cu conducerea superioară unde DPO poate avea ocazia să explice conducerii avantajele independenței funcției sale care este benefică pentru toate părțile implicate: asigură soluții care generează încrederea clienților, îndeplinesc așteptările clienților, evaluează și diminuează riscurile, face verificări și asigură echilibrul, elaboreaza documentație - cu precizarea că elaborează doar documentația care cade în sarcina sa, conform prevederilor Regulamentului, sprijină operatorul în  îndeplinirea obligației sale de a respecta principiul responsabilității etc. Înțelegerea sau interpretarea greșită de către conducere a rolului DPO provine și din faptul că mulți DPO nu sunt suficient de bine pregătiți și nu cunosc suficient de bine care sunt limitele de competență ale rolului lor, ceea ce contribuie la apariția acestei confuzii de roluri. Acest impas poate fi depășit, pe de o parte prin munca individuala a DPO de a-și extinde experiența în domeniu, iar pe de alta parte de obligația operatorului de a pune la dispoziția DPO resursele pentru actualizarea cunoștințelor de specialitate ale acestuia, fie că este vorba despre achiziționarea de bibliografie în domeniu (cărți, reviste etc.), fie prin alocarea unui buget care sa-i permita participarea la cursuri de perfecționare, sau achiziția unui abonament la o platformă care conține bibliografie legislativă actualizată.

Cu toate acestea, DPO trebuie să înțeleagă că face parte dintr-o organizație care depinde de cunoștințele și îndrumările sale ca specialist în materie de gestionare a conformității. Prin urmare, considerăm că DPO are obligația de a căuta în mod activ soluții care să asigure un echilibru corect între soluționarea problemelor organizației și reducerea riscului pentru persoana vizată, fără ca acest lucru să blocheze activitatea organizației sau să încarce membrii acesteia cu sarcini suplimentare care să pună presiune suplimentară (și inutilă) pe aceștia. Chiar dacă nu este prevăzut în Regulament, DPO trebuie să-și asume și rolurile suplimentare de facilitator și chiar de mediator pentru a fluidiza activitatea organizației în efortul acesteia de a obține și de a menține un nivel ridicat de conformitate GDPR.

Pare ușor pentru un DPO să spună „nu” și să solicite întotdeauna mai mult în ceea ce privește securitatea și protecția datelor, dar valoarea reală, atât pentru organizație, cât și pentru persoana vizată este faptul că DPO poate ajuta la găsirea de soluții care să atenueze în mod adecvat riscurile activităților de prelucrare a datelor și reducerea lor la un nivel acceptabil. În cazul în care DPO se poate poziționa în mod recurent ca un ajutor în găsirea de soluții la probleme și nu doar ca un identificator de probleme, atunci probabil ca va primi sprijinul corespunzător din partea restului organizației. Operatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că solicitările DPO de alocare de resurse suplimentare, uneori deloc de neglijat sub aspect financiar au scopul de a reduce inclusiv riscul unor sancțiuni în cazul producerii unei breșe de securitate. Este, deja, de notorietate faptul că amenzile pentru nerespectarea art. 32 din Regulament sunt bazate, de multe ori, pe faptul că operatorul nu va putea niciodată să demonstreze că a făcut suficient sau că “[...] implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc [...]”, deoarece, oricâte eforturi ar face operatorul pentru obținerea conformității, faptul că breșa de securitate s-a produs este folosit ca justificare pentru a demonstra că nu a făcut suficient. Realitatea producerii breșei de securitate nu poate fi ștearsă sau ignorată nici de operator, nici de autoritatea de supraveghere.

Lipsa suportului managementului superior

Cele din urmă provocări cu care se confruntă DPO sunt rezistența din partea conducerii de a face modificările necesare pentru a aborda situația DPO. Principalul motiv pentru această reticență este că, uneori, conducerea nu are o înțelegere deplină atât a riscurilor, cât și a oportunităților ratate pe care le presupune configurarea ineficientă a protecţiei datelor.

În multe organizații, activitățile GDPR și managementul protecţiei datelor au fost gestionate ca un proiect de conformitate, la fel ca practicile și anticoncurențiale, spălarea banilor, programele anticorupție, etc. Cu toate acestea, domeniul protecţiei datelor reprezintă un exercițiu complet diferit și mult mai orientat către piață. Prelucrarea datelor este ceva de care companiile depind în mare măsură. Iar corupția și spălarea banilor sunt activități pe care companiile doresc să le evite.

Rolul vieții private nu poate fi abordat doar ca o activitate de conformitate. Trebuie luat în considerare din perspectiva pieței. Trebuie luat în considerare din perspectiva dezvoltării serviciilor. Trebuie luat în considerare din perspectivă organizațională. Deasemenea, este necesar să fie luate în considerare implicațiile financiare, tehnologice, de piață și de risc semnificative pentru a aborda pe deplin impactul acestuia. Acest lucru trebuie discutat la nivel strategic cu conducerea, unde DPO trebuie să ia în considerare protecția datelor companiei, apetitul la risc și nivelul de conformitate ale companiei.

În concluzie:

DPO are nevoie de conducere pentru a-l ajuta să reușească în misiunea sa, mai ales în încercarea rezolvării următoarelor probleme:

 1. Creșterea gradului de conștientizare de către echipa de management cu privire la importanța rolului său în alinierea programului de protecţie a datelor organizației cu strategia și valorile sale
 2. Derularea și implementarea unui proiect organizațional eficient care să permită DPO să preia un rol tactic
 3. Alocarea clară a sarcinilor operaționale resurselor relevante din organizație
 4. Creșterea gradului de conștientizare de către echipa de management cu privire la avantajele accesului DPO și al întregii organizații la instrumentele de lucru potrivite pentru gestionarea protecţiei datelor
 5. Definirea clară a nivelului de maturitate pentru gestionarea proiectului organizațional
 6. Creșterea gradului de conștientizare de către echipa de management cu privire la avantajele independenței DPO și respectarea activă a acestei independențe de către toți membrii organizației
 7. Identificarea de soluții la provocările cu care se confruntă organizația (pe baza cunoștințelor, expertizei și experienței DPO cu rol activ și constructiv în a ajuta organizația să vadă oportunități și să exploreze noi căi de urmat)

INTRA ACUM în grupul TELEGRAM "Comunitatea Dpo-NET.ro"!


Iți plac articolele dpo-NET.ro? Poți fi la curent cu toate aceste noutăți dacă ne urmărești zilnic pe paginile noastre de LinkedIn sau Facebook. 


Acest articol este protejat de către dispoziţiile legale incidente și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe DPO-NET.RO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere, fără a depăşi jumătate din totalul de caractere, şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor și articolelor publicate pe DPO-NET.RO, vă rugăm să ne contactati.

Avem nevoie de o lege a Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal?

Data de 10 noiembrie 2020 a fost marcată de un eveniment controversat, care a declanșat discuții între teoreticienii și practicienii din domeniul protecției datelor cu caracter personal, atât […]

De câți DPO are nevoie România ?

Pe parcursul anului 2019, operatorii au înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere un număr de 4318 responsabili cu protecția datelor numiți de către operatorii din sectorul public și […]

TELEMUNCA și protecția datelor personale în contextul digitalizării

Reglementată de Legea 81/2018 și impusă în viața noastră mai repede decât ne-am fi așteptat de către pandemia Covid 19, telemunca este o realitate tot mai prezentă. Este […]

“EA ne vede, noi o vedem”

Draga cititorule, nu este vorba de vreo doamna frumoasă și elegantă! Fie vorba între noi e chiar urâtă! Are doar un ochi de zici că-i o doamnă ciclop […]

„GDPR-ul nu se aplică partidelor politice?”

Ne aflăm în plină campanie electorală pentru alegerile locale, care se va finaliza cu votul cetățenilor in 27.09.2020. Cu toții suntem chemați la vot de foarte multe partide […]

Care a fost cea mai importanta lectie pe care companiile, dar si specialistii in protectia datelor personale, au invatat-o in aceasta perioada?

Cei doi ani care au trecut de la implementarea GDPR nu au reprezentat pentru noi doar provocari, ci au introdus si oportunitati de a invata lectii valoroase. Am […]

Care a fost cea mai mare provocare a companiilor in procesul de obtinere si mentinere a conformitatii GDPR?

Specialistii in protectia datelor au fost cei care au lucrat alaturi de organizatii in procesul de obtinere si mentinere a conformitatii GDPR. Am vrut sa stim care a […]

Care a fost cea mai mare provocare, în ultimii doi ani, pentru specialistii in protectia datelor personale?

Data de 25 mai 2020 a marcat 2 ani de la implementarea regulamentului GDPR in Uniunea Europeana. Au fost doi ani plini de schimbari, atat pentru utilizatori, cat […]

PECB semnează un parteneriat cu NeoPrivacy România și lansează cursurile recunoscute internațional

PECB Group Inc. Canada a anunțat semnarea un nou acord de parteneriat cu NeoPrivacy România, pentru a distribui cursuri de formare PECB, recunoscute internațional. „Suntem foarte încântați de […]

Ce am învățat în primii 2 ani de GDPR în România?

Data de 25 mai 2020 a marcat 2 ani de la implementarea regulamentului GDPR in Uniunea Europeana. Au fost doi ani plini de schimbari, atat pentru utilizatori, cat […]

Normele GDPR nu împiedică măsurile luate împotriva pandemiei Covid-19

În cadrul celei de-a 30-a sesiuni plenare, EDPB a adoptat o declarație privind drepturile persoanelor vizate în contextul actual epidemiologic al stării de urgență sau alertă din statele […]

A măsura sau a nu măsura temperatura? Aceasta este întrebarea …

Mare agitație în aceasta frumoasă dimineață de 15 mai 2020. Au fost publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne măsurile de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata […]

Specialiștii în protecția datelor personale sar în ajutorul cadrelor didactice implicate în învățământul on-line

Un grup de patru specialiști în domeniul protecției datelor, autorii volumului GDPR Aplicat, vin în sprijinul celor interesați și implicați direct în procesul de învățământ on-line în România […]

Alexandru Luca: În acest context, digitalizarea nu este o noutate, este mai mult o oportunitate

Alexandru Luca, în prezent Mobile Division Manager – Cybersecurity BU in cadrul comapaniei certSIGN, are o experiență de peste 15 ani în domeniul IT&C, asumându-și roluri cheie în […]

La ce clauze contractuale vom fi mai atenți de acum în colo ?

Epidemiile, la fel ca războaiele, reprezintă situații care ne găsesc întotdeauna nepregătiți pentru a gestiona efectele complexe ale acestora. Consecința de lungă durată a acestora, după impactul psiho-emoțional, […]

Publicitatea declarației de căsătorie și respectarea principiilor GDPR

Scrieți pe Google „publicație starea civilă”, selectați modul „imagini” și observați rezultatul…Poate chiar vă regăsiți numele pe internet, alături de soțul/soția de atunci sau (încă) din prezent. Ne […]

GDPR se aplică și în timpul pandemiei COVID-19

GDPR se aplică chiar dacă pe timp de pandemie operatorilor de telefonie mobilă le-a fost solicitat de autorități să comunice anumite date pentru a ajuta la reducerea răspândirii […]

Pandemia Covid-19 a impus maturizarea forțată a societății românești

Nimic nu va mai fi ca înainte. Societatea în care trăim s-a schimbat deja, fiind supusă la unul din cele mai dificile teste de stres. Frica este cea […]

Hai să facem împreună analiza unei tentative de phishing

Cred că nu ne preocupă îndeajuns de mult o realitate infracțională care capătă proporții sub ochii noștri, fără a sesiza impactul pe care îl are asupra vieților noastre […]

Fenomenul FAKENEWS pierdut de sub control. „Spălați-vă mâinile, nu creierele!”

Acum câteva zile am citit întâmplător pe Fecebook un îndemn, „Spălați-vă mâinile, nu creierele!”. Acesta a fost și momentul în care am realizat că fenomenul Fakenews în România […]